OBSŁUGA PROJEKTU

Zakres usług pracowni obejmuje kompleksową obsługę projektu, wraz z uzyskiwaniem wszelkich wymaganych dokumentów, w tym uzgodnień, opinii i decyzji. Przeprowadzamy dla naszych klientów procedury urzędowe, które są związane z zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Wykonujemy adaptacje lokali usługowych do nowych funkcji, adaptacje budynków mieszkalnych i usługowych, wraz z przeprowadzeniem wszelkich procedur administracyjnych.